example

RVE Casemanagement

 

RVE Casemanagement richt zich op bedrijven die open staan voor schadelastbeheersing bij verzuim, arbeidsongeschiktheid en overige financiële stromen van sociale zekerheid. Het kan zowel gaan om projecten op organisatie en dossierniveau.

RVE Casemanagement pakt samen met de klant de regie in het woud van wet- en regelgeving en in het  speelveld van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Het gaat hierbij om actie momenten in de eerste  12 jaar van verzuim (2 jaar WvP en 10 jaar WIA/WGA). Tijdens het traject benut RVE Casemanagement de mogelijkheden voor co-financiering bij verzekeraars. Daarnaast worden overige subsidies  en premiekortingen benut. Herziening en beroepsprocedures richting UWV horen tot de dienstverlening.